OTG Consulting arrangerer gratis HAZID kurs for ledige sikkerhetsingeniører

October 19, 2015 News

Dato for kurset blir onsdag 28.Oktober i DNB Arena.

Vårt første kurs i høst (Brann & Gassdeteksjon) ble godt mottatt!

Vi kjører nå i gang med kurs nr. 2 i rekken av kompetansehevende tiltak, i disse vanskelige oljetider:

HAZID – analyse

Vi ønsker med dette å:

  • Gi ledige en arena for å holde seg oppdatert faglig og sosialt
  • Dele vår kompetanse og bidra til at kompetansen i olja ikke blir svekka pga denne krisa
  • Bidra til at våre egne ansatte og kollegaer i andre selskap kommer seg gjennom en lei periode ved å skape ein sosial og faglig møteplass

Kontaktperson: Ivar Bergset/40401709