Nytt gratiskurs fra OTG – Granskning av hendelser

November 30, 2015 News

Dato for kurset blir onsdag 9.Desember i DNB Arena.

Våre første kurs i høst (Brann & Gassdeteksjon og HAZID analyser) ble godt mottatt, så vi kjører derfor på videre med kurs nr 3:

Granskning av hendelser

  • Hensikten med granskning
  • Ulykkesmodeller
  • Granskningsmetodikker (med hovedvekt på MTO-analyse)
  • Praktisk utførelse (planlegging, utførelse og rapportering)

Vi ønsker med dette å:

  • Gi ledige en arena for å holde seg oppdatert faglig og sosialt
  • Dele vår kompetanse og bidra til at kompetansen i olja ikke blir svekka pga denne krisa
  • Bidra til at våre egne ansatte og kollegaer i andre selskap kommer seg gjennom en lei periode ved å skape ein sosial og faglig møteplass

Kontaktperson: Ivar Bergset/40401709