Nye riggjobber for OTG

March 10, 2016 News

OTG har vært involvert med HMS-ressurser for Dolphin Drilling ifm. utbedringsarbeider på Bideford Dolphin ved CCB. I tillegg var OTG involvert med HMS-ressurser og disiplinledelse for CCB ifm. utbedringsarbeider og hovedklassing (SPS) for COSL Innovator, samt utbedringsarbeider for Bideford Dolphin.

Generelt har OTG vært involvert i et 20-talls prosjekter for riggmodifikasjoner og hovedklassinger de senere årene, og etter hvert opparbeidet mye god kompetanse innen HMS, disiplinledelse, prosjektoppfølging om områdeansvar for denne typen prosjekter.