Tildelt ny rammeavtale

March 30, 2016 News

OTG er i samarbeid med AGR tildelt en rammeavtale for konsulenttjenester med Lundin Petroleum.

Avtalen er relatert til boreoperasjoner og dekker ressurser som boreingeniører og boreledere, brønn/intervensjonsingeniører og brønnledere, HMS-ingeniører og sikkerhetsledere, prosjektledere, samt støttefunksjoner som planlegging, logistikk, innkjøp, kontrakt, kostkontroll og dokumentkontroll. Varighet på rammeavtalen er 4 år med opsjon på ytterligere 4 år.