OTG er med og vinner rammeavtale med Statoil

April 8, 2016 News

OTG har, sammen med strategiske alliansepartnere, blitt tildelt en fireårig rammeavtale med Statoil for leveranse av multitekniske disipliner og prosjektadministrative konsulenttjenester.

Avtalen dekker on- og offshore, samt internasjonale oppdrag, og har en opsjonsperiode på 2 + 2 år.

OTG er med i IKM Consultants Alliansen, satt sammen av faglig og geografisk komplementære samarbeidspartnere, som skal kvalitetssikre hver leveranse til Statoil. Alliansen består av partnere med kompetanse innenfor ulike fagområder.

OTG som spesialistleverandør vil være med å sikre beste ressursen innenfor våre fagfelt Teknisk sikkerhet, automasjon, HMS&K og innen bore og brønnoperasjoner.

OTG har hatt et godt og langvarig leverandørforhold til Statoil, og vi er stolte av den tilliten Statoil igjen viser oss.

Kontaktperson: Ivar Bergset, ivar.bergset@otg.no