Vi søker etter erfarne ingeniører innen bore- og brønnteknologi

April 6, 2017 Jobs

Som følge av økt aktivitet søker vi etter følgende fagressurser:

  • Boreingeniører
  • Brønningeniører
  • Kompletteringsingeniører

Du har følgende bakgrunn og erfaring:

  • M.Sc. eller B.Sc
  • Min. 8-10 års relevant erfaring fra planlegging og oppfølging av hhv. boreoperasjoner, brønnoperasjoner og kompletteringsoperasjoner.

Vi kan tilby et engasjert arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

Send din CV i dag til Rune på mail: [email protected]