Vi søker etter Operasjonsplanleggere (offshore)

February 14, 2018 Jobs

Vi søker etter erfarne operasjonsplanleggere for offshorerotasjon på flyterigg. Stillingen har hovedfokus på logistikk, operasjonsoptimalisering og erfaringsoverføring.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Logistikk:

 • Operasjonsplanlegger skal assistere med tilrettelegging av utstyr og planlegging av utstyr i nært samarbeid med kunde rep (boreleder), 3. parts selskap og boreavdelingen.
 • Ta eierskap til utstyr som ankommer rigg. Følg opp at utstyr er plassert hensiktsmessig på dekk iht. operasjonsplan.
 • Verifisere at utstyr fra 3. part blir sendt av riggen ved første anledning.
 • Vedlikeholde visuell oversikt over 3. parts utstyr som er om bord på riggen.

Operasjonsoptimalisering:

 • Operasjonsplanlegger skal påse at personell inkludert tredje part innehar nødvendige instrukser og sjekklister som er påkrevet for å utføre det planlagte arbeidet.
 • Operasjonsplanlegger legger til rette for oppfølging av alle revisjoner av prosedyrer og oppfølging, lukking og behandling av avvik.
 • Operasjonsplanlegger skal sørge for at detaljert operasjonsprosedyre er signert og levert til Borer i god tid før operasjon starter.
 • Operasjonsplanlegger skal sørge for at utstyr er klart iht. operasjonsprosedyre.
 • Operasjonsplanlegger skal holde kontinuerlig dialog med kunden sine operasjonsingeniører på land.

Erfaringsoverføring:

 • Sikre at det blir satt av tilstrekkelig tid til «After Action Review» etter operasjoner.
 • Operasjonsplanlegger skal sørge for at AAR utføres (inkludert risikovurdering), registreres i riggens system og erfaringsoverføres til neste operasjon.
 • Operasjonsplanlegger er ansvarlig for oppfølging av alle aksjoner fra AAR.
 • Operasjonsplanlegger skal innhente relevante erfaringer fra andre installasjoner for distribusjon og gjennomgang på riggen.
 • Se på, gjennomgå og komme med eventuelle forslag til endringer til AAR-prosessen.
 • Komme med skriftlig innspill til DBR Experience.
 • Ha ansvar for innlegging og oppdatering av relevante Synergier.

Hvis du har gode egenskaper som lagspiller og mener deg godt kvalifisert for å ivareta en stilling som operasjonsplanlegger ut fra beskrivelsene ovenfor ønsker vi at du sender oss din CV.

Vi kan tilby et engasjert arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.

 

Send din CV i dag til Rune på mail til: [email protected] eller ring på telefon 40408638 for en prat.