OTG gjennomfører ROS analyse av drikkevannssystem på en offshoreinstallasjon.

October 4, 2018 News

OTG gjennomfører ROS analyse av drikkevannssystem på en offshoreinstallasjon. ROS analysen utføres i samsvar med Mattilsynets veiledning for økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningssystemer. Metoden er tilpasset til drikkevannsforsyning offshore med de behov og krav som brukerne har. OTG benytter et skybasert verktøy  for kartlegging analyse og presentasjon av identifisert risiko.