BRANNRÅDGIVNING OG PROSJEKTERING

OTG tilbyr rådgivning, prosjektering, kontroll og oppfølging innen brannsikkerhet.

Brannrådgivning og prosjektering

OTG tilbyr rådgivning og prosjektering innen brannsikkerhet for anlegg, hoteller, bygninger, tuneller, fartøy og industri.

Typiske oppgaver som utføres av våre ingeniører:

  • Fareidentifikasjon og brannrisikoanalyser
  • Brannprosjektering og spesifikasjon av brannkonsept for bygninger og anlegg
  • Prosjektering av aktive og passive brannsikkerhetstiltak i henhold til gjeldende regelverk
  • Utarbeide strategi for røykkontroll, ledesystemer og evakuering
  • Branntekniske tilstandsvurderinger av bygg og industrianlegg
  • Utarbeide nødvendig branntekniske tegninger, rømningsplaner og orienteringsplaner
  • Verifikasjon mot regelverkskrav (GAP-analyser)
  • Utarbeide anbudsunderlag og dokumentasjon

Interessert?

Hvis du vil vite mer om våre tjenester, kontakt oss gjerne:

Kontakt oss