EIENDOMSDRIFT

Vi tilbyr en rekke tjenester knyttet til
forvaltning og drift av eiendom.

Eiendomsdrift

Vi tilbyr en rekke tjenester knyttet til forvaltning og drift av eiendom. Vi har egne verktøy for kartlegging og dokumentasjon av risiko som muliggjør mer effektiv bruk av eiers FDV og HMSK systemer.

Våre tjenester:

  • Kartlegging og presentasjon av de myndighetskravene som gjelder for eiendommen
  • Utarbeide og implementere mål for HMS-arbeidet
  • Kartlegge, vurdere og presentere farer og problemer. Hvor detaljert kartleggingen skal være, avhenger av eiendommens størrelse og risikoforhold
  • Utarbeide en tiltaksplan for å redusere risikoen for uakseptable farer og problemer
  • Utarbeide eiers rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav i HMS–lovgivningen.
  • Identifikasjon og klassifisering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff på eiendommen
  • Evaluere konsekvensene av bruksendringer
  • Periodisk kontroll av slokkeanlegg og andre sikkerhetssystemer
  • Synfaringer og inspeksjoner

Interessert?

Hvis du vil vite mer om våre tjenester, kontakt oss gjerne:

Kontakt oss