Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

OTG utfører SHA og HMS Rådgivning i byggeprosjekter,
på industrianlegg og komplekse operasjoner.

SHA og HMS

OTG utfører SHA og HMS rådgivning i byggeprosjekter, på industrianlegg og komplekse operasjoner. OTG bruker effective, digitale web baserte verktøy som sikrer full sporbarhet, informasjonsdeling og konsistent rapportering i alle prosjekter. Våre tjenester:

  • Ivareta koordinering ihht. Byggherreforskriften på vegne av Byggherren som SHA koordinator i prosjektering og utførelse
  • Utarbeide SHA plan og annen nødvendig dokumentasjon for prosjektet
  • Planlegge, gjennomføre og delta i risikoanalyser, HMS gjennomganger og sikker-jobb-analyser ved behov
  • Planlegge og koordinere vernerunde og vernemøte
  • Rapportering av HMS-arbeidet i prosjektet
  • Følge opp avdekket risiko i prosjektet og utarbeide planer for risikoreduserende tiltak
  • HMS-oppfølging og befaringer på byggeplass
  • Registrere og bistå ved oppfølging uønskede hendelser
  • Ulykkesgranskninger
  • Analyser av tilkomst og vedlikeholdsvennlighet

 

Interessert?

Hvis du vil vite mer om våre tjenester, kontakt oss gjerne:

Kontakt oss