SIKKERHETS OG RISIKOANALYSER

Vår sikringsrisikostyring beskytter mot
tilsiktede uønskede hendelser.

Sikkerhets og risikoanalyser

OTG har gjennomført mer enn 500 sikkerhets og risikoanalyser av store bygg, komplekse industrianlegg og kritiske operasjoner. Risikoanalyse danner grunnlag for sikker gjennomføring av det planlagte arbeidet og dokumenterer at det valgte design vil gi tilfredsstillende sikkerhet for eiere, brukere og 3.parter. OTG har og egne verktøy for effektiv kartlegging av risiko og oppfølging av identifiserte tiltak for risikoreduksjon.

Våre tjenester:

  • ROS-analyser
  • Risikoanalyser av nybygg, større modifikasjoner og anlegg
  • Risikoanalyser av komplekse transport og løfteoperasjoner
  • Komparative risikoanalyser
  • Evakuerings- og rømningsanalyser
  • Fare-og risikoidentifikasjon i samarbeid med eier, brukere og andre parter
  • Følge opp avdekket risiko i prosjektet og utarbeide planer for risikoreduserende tiltak
  • RAMS analyser og rådgivning

Interessert?

Hvis du vil vite mer om våre tjenester, kontakt oss gjerne:

Kontakt oss