SIKRING OG BEREDSKAP

OTG har gjennomført mer enn 500 sikkerhets og
risikoanalyser av komplekse industri-
anlegg og kritiske operasjoner.

Sikring og beredskap

Økende grad av digitalisering og elektrifisering gjør at samfunnet blir sårbart på nye og mer komplekse måter. Vår sikringsrisikostyring beskytter mot tilsiktede uønskede hendelser som sabotasje, merkevareødeleggelse, industrispionasje og terror/kriminalitet i samsvar med standardene NS5831 og NS5832 for analyse og håndtering av slike trusler.

Vi utfører:

  • Sikringsrisikoanalyser
  • Planlegging og implementering av sikring og beredskapstiltak
  • Planlegging og gjennomføring av trening og øvelser

Interessert?

Hvis du vil vite mer om våre tjenester, kontakt oss gjerne:

Kontakt oss